Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

XV edycja konkursu „Historia Bliska”

W roku szkolnym 2010/11 uczniowie mieli cztery tematy do wyboru:

 

1. Dzieci wojny – żołnierze i ofiary

 

2. Szkolna fotografia – wojenne losy kolegów, przyjaciół i nauczycieli

 

3. Spotkania w XX wieku. Polacy−Rosjanie: przyjaciele, wrogowie, sąsiedzi?

 

4. Warszawa zbudowana, zburzona, odbudowywana. Moje miejsca i w tych miejscach ludzie…

 

Praca mogła być podejmowana indywidualnie bądź zespołowo (do 6 osób), pod opieką dorosłych lub samodzielnie. Mile widziane jako instytucje wspierające − obok szkół czy drużyn harcerskich – były także biblioteki (szczególnie miejskie i gminne).

 

Tematy konkursu były równorzędne. Należało przygotować pracę na dowolnie, ale jednoznacznie wybrany (jeden) temat. Wszystkie prace podlegały ocenie Jury według takich samych kryteriów i są nagradzane ze wspólnej puli bez wyodrębniania kategorii tematycznych (nie przewidywano odrębnej gradacji nagród dla poszczególnych tematów).

 

Wszystkie tematy łączyła wspólna idea oglądania przeszłości przez zrekonstruowane losy i doświadczenia pojedynczych ludzi, a także odnajdywania, odczytywania i na nowo zapisywania śladów, jakie historia (w tym szczególnie w najtragiczniejszych, wojennych momentach XX wieku) zostawiła następnym pokoleniom.

 

 

 

 

1915, Wiedeń Hernals, Austro-Węgry. Uczennice Instytutu Wychowawczego dla Córek Oficerów. Helena, używająca imienia Lilly, Sławikowska (córka Gizelli i Stanisława, ur. 15 sierpnia 1902 w Nagy-Becskerek, zm. 19 czerwca 1994 w Wiedniu) siedzi na dole z lewej strony. Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Elżbieta Sławikowska

 

Na konkurs nadesłane zostały prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcześniej niepublikowanych materiałach źródłowych, pozyskanych w wywiadach, kwerendach w archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych. Najcenniejsze pracezawierają krytyczną ocenę wiarygodności źródeł, dowodzą zdolność wyciągania wniosków; oprócz tego prezentują w atrakcyjny sposób wyników badań.

 

Prace konkursowe mają różną formę, jak: zdobyta i krytycznie opracowana relacja świadka lub świadków historii, opracowany zbiór dokumentów, dziennik czy wspomnienie; zbiór zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; film, audycja radiowa czy prezentacja multimedialna wykorzystująca źródła; dopuszczalne są również inne formy, także mieszane (poza formami czysto plastycznymi).

 

Prace zostały napisane przez pojedyńcze osoby, tzw. prace indywidualnie, bądź grupy (do 6 osób), pod opieką dorosłych lub samodzielnie.

 

Instytucje wspierające to obok szkół czy drużyn harcerskich, także biblioteki (szczególnie gminne).

 

Jury po raz kolejny przyznało uczniom pieniężne nagrody i wyróżnienia indywidualne i zespołowe, a nauczycielom wspierającym uczniów — wyróżnienia specjalne. Przewidziane były także nagrody dodatkowe w postaci udziału uczniów i nauczycieli w seminariach i warsztatach historycznych (w tym zagranicznych).

 

Nadesłane prace dopełnią kolekcję „Historii Bliskiej” w Ośrodku KARTA, dostępną dla zainteresowanych badaczy i wydawców. Wybrane prace lub ich fragmenty prezentowane są na stronie „Uczyć się z historii” oraz mogą być prezentowane w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych.

Początek: 2010-11-01

Zakończenie: 2011-09-12

Anons XV edycji konkursu

 

  

 

Regulamin i instrukcja XV edycji konkursu

 

  

 

Komunikat jury XV edycji konkursu